Buitengewone Algemene Ledenvergadering, maandag 25 november 2019

Op maandag 25 november 2019 is een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van ISV Kameleon. Deze buitengewone ALV wordt om 20:00 uur in ons verenigingsgebouw aan het “Veldzicht 20, Den Haag” gehouden. Alle leden, maar ook onze vrijwilligers, zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

ISV Kameleon Algemene Leden Vergadering
Algemene Ledenvergadering 2018

Op deze avond worden niet alleen de inkomende en uitgaande stukken behandeld maar specifiek ook een voorstel gedaan omtrent het vrijwilligersplan, Gedragscode en het Meldprotocol van ISV Kameleon. Deze documenten kunt via onze download pagina downloaden en inzien. Natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan het vaststellen van de begroting over het jaar 2020.

De “Harry Hofstedebokaal” wordt bij deze ALV niet aan de orde. Die zal volgend jaar bij de volgende ALV weer worden uitgereikt.

Vanaf heden zijn de stukken, die behandeld worden tijdens deze ALV, beschikbaar en opvraagbaar voor onze leden en vrijwilligers via onze download pagina. U kunt deze stukken inzien om eventueel hierover op maandag 25 november vragen te stellen.


Agenda voor maandag 25 november 2019:

 • Opening door voorzitter.
 • Mededelingen van het bestuur.
 • Notulen van de Algemene Leden Vergadering juni 2019.
 • Ingekomen/uitgaande stukken.
 • Benoeming bestuursleden.
 • Herverdeling functies.
 • Vaststellen begroting voor 2020.
 • Vrijwilligersplan, Gedragscode vrijwilligers en Meldprotocol vrijwilligers.
 • Rondvraag.
 • Afscheid Hans van der Zwan.
 • Sluiting.