Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van onze sporten? Kom dan eens gezellig mee sporten bij Sportvereniging Kameleon! Je mag de eerste keer gratis met de trainingen meedoen!

Wil je na deze proeftrainingen lid worden? Vraag dan een inschrijfformulier aan via ons mail adres. Na invulling en ondertekening hiervan kun je het inschrijfformulier opsturen naar ons adres of per mail terugsturen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar van 01-01 t/m 31-12 en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.In overleg met de contactpersoon van de sportafdeling kan van deze bepaling worden afgeweken.

 

Opzegging van het lidmaatschap:
Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, vier weken voor het verstrijken van het kwartaal.