Contributie

Met ingang van 1 januari 2017 zal de contributieregeling worden gewijzigd. Er zal dan één bedrag in rekening worden gebracht bij de leden. Het bedrag aan contributie zal dan bestaan uit het voorheen geldende basisbedrag en de toeslag per sport.
Voor hen, die deelnemen aan een sport, waarvoor de vereniging verplicht is zich aan te sluiten bij een erkende bond, zoals nu het ABC-diploma zwemmen, het voetballen, de rolstoelbasketballers en zij, die de bocciasport beoefenen, zal deze bondscontributie zijnde € 6,- bij het nieuwe contributiebedrag worden gevoegd.

Per 1 januari 2017 bedraagt de contributie, besloten in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 6 juni 2016:

Jeugdleden t/m 18 jaar
Senioren leden
Bondcontributie*
Korting machtiging via incasso
€ 43,00 per kwartaal
€ 45,00 per kwartaal
€   6,00 per kwartaal
€   1,50 per kwartaal

* Uitsluitend bestemd voor Voetbal, Rolstoelbasketbal, ABC- zwemmen, Boccia).

Tweede sport
Een tweede sport is gratis, behalve een tweede uur warmwater zwemmen, dan zijn de extra kosten €45,- per kwartaal. Voor huidige leden gaat dit in per  1-1-2018.

Warmwaterfit
Warmwaterfitleden, die tweemaal per week willen zwemmen, betalen de volledige contributie tweemaal.

Kameleon en de Ooievaarspasregeling

Seniorleden van Kameleon met een geldige Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.

Jeugdleden van Kameleon (t/m 18 jaar) met een geldige Ooievaarspas krijgen 100% korting op de contributie. Deze regeling geld echter voor één sport!

De jeugdleden worden ieder jaar voor 1 juli aangemeld voor de Ooievaarspasregeling “Kinderen doen Mee”.

Het ABC-zwemmen is hierop een uitzondering en wordt als extra sport gezien voor de Ooievaarspasregeling en valt buiten de “Kinderen doen Mee” regeling. De contributiekorting is altijd 100%.

De Ooievaarspas korting

De criteria rondom de ooievaarspas zijn nog verder aangescherpt. Volgens de regels van de gemeente Den Haag kan nu nog alleen korting worden verleend startend in het kwartaal waarin er goed-keuring is gegeven door het lid voor het gebruik van de ooievaarspasnummer aan Kameleon.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om de goedkeuring jaarlijks aan Kameleon door te geven.

Korting met terugwerkende kracht is namelijk niet meer van toepassing.

Voor meer info gaat u naar www.ooievaarspas.nl/bijdrage of telefonisch via 070-3537500