Contributie

Met ingang van 1 januari 2020 zal de contributieregeling worden gewijzigd. Er zal dan één bedrag in rekening worden gebracht bij de leden. Het bedrag aan contributie zal dan bestaan uit het voorheen geldende basisbedrag en de toeslag per sport.
Voor hen, die deelnemen aan een sport, waarvoor de vereniging verplicht is zich aan te sluiten bij een erkende bond, zoals nu het ABC-diploma zwemmen, het voetballen, de rolstoelbasketballers en zij, die de bocciasport beoefenen, zal deze bondscontributie zijnde € 6,- bij het nieuwe contributiebedrag worden gevoegd.

Per 1 januari 2020 bedraagt de contributie, besloten in de Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 juni 2019:

leden contributie
Bondscontributie*
€ 48,00 per kwartaal
€   6,00 per kwartaal

* Uitsluitend bestemd voor Voetbal, Rolstoelbasketbal, ABC- zwemmen, Boccia.

Tweede sport
Een tweede sport is gratis, behalve een tweede uur warmwater zwemmen, dan zijn de extra kosten €48,- per kwartaal.

Derde sport
Een eventuele derde sport kost nog eens €24,- extra per kwartaal. Behalve een derde uur warmwater zwemmen. De extra kosten hiervoor bedragen dan €48,- per kwartaal.

Kameleon en de Ooievaarspasregeling
Seniorleden van Kameleon met een geldige Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.

Jeugdleden van Kameleon (t/m 17 jaar) met een geldige Ooievaarspas krijgen 100% korting op de contributie voor hun eerste en tweede sport. Op hun derde sport 50%*

* Het ABC-zwemmen is hierop een uitzondering voor de Ooievaarspasregeling en de “Kinderen doen Mee” regeling. De contributiekorting is altijd 100%.

De jeugdleden worden ieder jaar voor 1 juli aangemeld voor de Ooievaarspasregeling “Kinderen doen Mee”.

Het ABC-zwemmen is hierop een uitzondering en wordt als extra sport gezien voor de Ooievaarspasregeling en valt buiten de “Kinderen doen Mee” regeling. De contributiekorting is altijd 100%.

De Ooievaarspas korting
De criteria rondom de Ooievaarspas zijn nog verder aangescherpt. Volgens de regels van de gemeente Den Haag kan nu nog alleen korting worden verleend startend in het kwartaal waarin er goedkeuring is gegeven door het lid voor het gebruik van het Ooievaarspasnummer aan Kameleon.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om de goedkeuring jaarlijks aan Kameleon door te geven.

Korting met terugwerkende kracht is namelijk niet meer van toepassing.

Voor meer info gaat u naar www.ooievaarspas.nl/bijdrage of telefonisch via 070-3537500