Veilig Sporten

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet.

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude of discriminatie die onze kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

Hierdoor heeft ISV Kameleon punten opgesteld waaraan we als lid én vrijwilliger aan moeten houden. Zijn er toch gebeurtenissen te betreuren waarover u wilt spreken, dan kan dat via een vertrouwenscontactpersoon. Informatie hierover vindt u hieronder.


Vrijwilligersregels: