Vrijwilligersfeest, afgelopen 23 november 2019

ISV Kameleon is bijzonder trots op zijn vrijwilligers, die zich dagelijks belangeloos inzetten voor de vereniging. Vele leden met een handicap hebben baat bij deze inzet. Hierdoor kunnen deze leden in de maatschappij meedoen met een sport. Dat is niet alleen gezond voor deze groep mensen maar ook nuttig omdat er ook een sociaal karakter vanuit gaat. En voor de inzet van de vrijwilligers heeft ISV Kameleon weer een bijzonder vrijwilligersfeest georganiseerd.

Zaterdag 23 november hebben de aanwezige vrijwilligers kunnen genieten van een heerlijk diner. Onder het genot van een drankje werd er onder het eten de contacten onderling weer versterkt.

Na het eten werd er een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje gezet. Onze voorzitter, Herman Bosboom, heeft de heer Hans van der Zwan geprezen voor zijn inzet voor ISV Kameleon van de afgelopen 38 jaar. Om dit te vieren heeft de heer van der Zwan een presentje van Kameleon gekregen.

Hierna heeft mevrouw Janice Roopram, raadslid bij de gemeente Den Haag, een mooi woord gesproken over ISV Kameleon en haar vrijwilligers. Daarbij heeft zij benadrukt hoe belangrijk onze vrijwilligers wel niet zijn. Als ISV Kameleon vonden wij het een eer dat zij als raadslid bij ons vrijwilligersfeest wilde aanschuiven.

Na dit rustige stuk van mevrouw Roopram kwam de Brass Band Ritmo met veel bombarie de zaal in. Veel ritmische trommelslagen kwam ons tegemoet. Samen met de trompet kwam er een mooi geheel uit. We werden bijna “weg getrommeld”, zo krachtig kwam Ritmo over. Voor een impressie van deze band, klik hier!

Verder stond er een optreden op het programma van Hans Steijger met vrienden. Samen met Marco Schuit werden er liederen gezongen die door velen van ons werden meegezongen. Zelfs “Tulpen uit Amsterdam” kwam langs in deze liedjes.

Als hoofdact heeft de illusionist Henk Spaans een mooi optreden voor de gehele zaal verzorgd. Met een steeds maar uitdijende puzzel (welke nog steeds in het puzzel frame pastte), kleine touwtjes die langer werden, een zwevende tafel en een magische kaarten truc heeft Henk Spaans ons weer doen verbazen.

Als afsluiting kon er nog op muziek gedanst en nagepraat worden.

Al met al was het een leuke avond voor de aanwezige vrijwilligers geweest. Was u, als vrijwilliger, niet in staat om afgelopen zaterdag bij geweest te zijn dan hopen wij u de volgende keer wel op het vrijwilligersfeest te mogen verwelkomen.

Om deze avond nog eens te beleven kunt u hier enkele foto’s zien.

Namens het bestuur van ISV Kameleon, hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid.

ISV Kameleon Vrijwilligersfeest
ISV Kameleon Hans Steijger
Hans Steijger
Ritmo Percussie
Henk Spaans