Vrijwilligersplan

Hier kunt u het vrijwilligersplan van Kameleon downloaden.

Dit vrijwilligersplan is bedoeld om u op een eenvoudige manier in Kameleon wegwijs te maken. Kameleon hecht veel waarde aan vrijwilligerswerk. Er zijn ruim 80 vrijwilligers actief in onze organisatie. Onze vrijwilligers zijn mensen van alle leeftijden die zich belangeloos inzetten voor een ander. Daar hebben zij uiteenlopende redenen voor. Duidelijk is dat vrijwilligerswerk een toegevoegde waarde is voor zowel de leden van Kameleon als voor de vrijwilliger zelf.

ISV Kameleon vrijwilligersplan 2020U legt nieuwe contacten en maakt gebruik van uw (soms onbekende) kwaliteiten. Kortom, vrijwilligerswerk is leuk en uitdagend. Hoe leuk het doen van vrijwilligerswerk is, kunt u vooral horen wanneer u andere vrijwilligers spreekt die binnen Kameleon werkzaam zijn. De vrijwilligers zullen u vol enthousiasme vertellen wat ze allemaal doen, bij en voor Kameleon en zijn leden. Wat vrijwilligerswerk inhoudt bij Kameleon, leest u gaandeweg in dit vrijwilligersplan.

Van onze vrijwilligers worden in de basis geen diploma’s of bepaalde opleidingen verwacht. In principe komt iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan verrichten hiervoor in aanmerking. Voor enkele taken kunnen er eisen gesteld worden ten aanzien van opleiding en vaardigheden. Kameleon gaat ervan uit dat de vrijwilliger gemotiveerd is, affiniteit met de doelgroep heeft, positief ingesteld is en zich verantwoordelijk voelt. Het werken met vrijwilligers gebeurt vanuit de doelstellingen, zoals beschreven in de statuten, die Kameleon heeft op het gebied van sport en beweegactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en of chronische ziekte. Van vrijwilligers verwachten wij dan ook dat zij hun werkzaamheden binnen deze doelstellingen uitvoeren.

Het vrijwilligersplan is een beknopte weergave van het vrijwilligersbeleid.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Kameleon