Belangrijke wijzigingen en medelingen

Beste Sporters, 29 augustus 2023

Na een kort ziekbed is onze secretaris Paul van der Engh op dinsdag 29 augustus overleden. Paul was een goede vriend en hij heeft zich jaren voor Kameleon ingezet.

Wij zullen hem missen.
Voorlopig zal Walther de rol van secretaris waarnemen.

Walther Breeman
Secretaris en penningmeester ISV Kameleon

Beste Sporters, 19-6-2023

Na een woelige tijd en het moeten opgeven van diverse sporten zijn we sinds april 2023 in afgeslankte vorm zonder clubhuis (veldzicht 20) verder gegaan.
De sporten zijn teruggebracht tot Warmwaterfit in de Escamphof en ABC zwemmen in de Escamphof en de Waterthor.
Ondanks alles hebben we nu nog steeds zo’n 200 Warmwaterfitters en 60 ABC zwemmers en maar 40 vrijwiligers, waarvan 18 actief bij WWF en 18 bij ABC zwemmen.
Omdat het aantal vrijwilligers hard terugloopt zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor zowel WWF als voor het ABC zwemmen !

Via onderstaande contactgegevens kunt u contact opnemen met de Kameleon.
Post: Postbus 33838 2503BC ‘s-Gravenhage
Mail: algemeen: info@isvkameleon.nl
bestuur: voorzitter@isvkameleon.nl
treasury@isvkameleon.nl
secretaris@isvkameleon.nl
afdelingen: warmwaterfit@isvkameleon.nl
abczwemmen@isvkameleon.nl
Telefoon:
Tussen 09.00-16.00 uur: 06-81551164 of 06-81617967
voor afzeggen warmwaterfit: 06-81551159
Met vriendelijke groet,
Paul van den Engh
Secretaris ISV Kameleon